Dochodzenie odszkodowań

MERITUM z powodzeniem prowadzi już od 10 lat działalność w dziedzinie likwidacji szkód polegającą na dochodzeniu odszkodowań między innymi za szkody osobowe (doznana krzywda i cierpienie) dla pieszych, rowerzystów, kierowców, pasażerów, motocyklistów itp. Jak również za szkody na mieniu (szkoda majątkowa) np. za uszkodzone pojazdy w wyniku wypadku komunikacyjnego. Odszkodowań tych dochodzimy od towarzystw ubezpieczeniowych oraz innych podmiotów odpowiedzialnych za wyrządzenie szkód na osobach i mieniu. Cała kadra Kancelarii Prawnej Meritum składa się z prawników, aplikantów, radców prawnych i adwokatów, co zwiększa Państwa szansę na uzyskanie właściwego odszkodowania.

Uwaga! Brak opłat wstępnych!

Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych oraz nie obciążamy Klienta kosztami postępowania odszkodowawczego (z OC sprawcy). Nasze jedyne wynagrodzenie to prowizja, od kwoty uzyskanego odszkodowania. Wynagrodzenie w formie prowizji od uzyskanego odszkodowania jest gwarancją, że dołożymy wszelkich starań, aby nasz klient uzyskał jak najwyższe należne odszkodowanie. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn uzyskanie odszkodowania okaże się niemożliwe, Klient w stosunku do Nas nie ponosi żadnych kosztów.

Zapraszamy na Bezpłatną poradę prawną w zakresie odszkodowań (z OC) w siedzibie Naszej Kancelarii.

Odszkodowania, których dochodzimy obejmują wiele składników, najczęściej są nimi:

  • zadośćuczynienie;
  • koszty poniesione przez poszkodowanych w związku ze zdarzeniem;
  • utracone dochody w związku z doznanymi urazami;
  • różnego rodzaju renty;
  • koszty opieki osób trzecich;
  • odszkodowanie za utratę lub zniszczenie mienia- np. uszkodzone pojazdy;
  • zalania, pożary;
  • i wiele innych …

Kancelaria Prawna Meritum przyjmuje sprawy o odszkodowanie, które wydarzyły się:

  • do 3 lat wstecz ( od daty zdarzenia);
  • po 10.08.1997 r. gdzie szkoda na osobie jest wynikiem popełnienia przestępstwa przez sprawcę wypadku (prowadzono postępowanie karne przeciwko sprawcy zdarzenia).

Przychodząc do Nas Nic nie tracisz – Możesz jedynie zyskać!


P
R
O
M
O
C
J
A
x
promocja!
10%
rabatu na prowadzenie spraw spadkowychakceptuję regulamin

 

Z kodem zgłoś się do nas mailowo lub telefonicznie