Skip to content

Dochodzenie odszkodowań

brak opłat wstępnych

Skontaktuj się z nami

Dochodzenie odszkodowań

brak opłat wstępnych

Skontaktuj się z nami

Odszkodowania
komunikacyjne

Skup
odszkodowań

Odszkodowanie
za błąd medyczny

Odszkodowanie
po zmarłej osobie

Porady prawne

Odszkodowanie za wypadek
przy pracy

Odszkodowanie za naruszenie
dóbr osobistych

Dochodzenie odszkodowań

MERITUM z powodzeniem prowadzi już od kilkunastu lat działalność w dziedzinie likwidacji szkód polegającą na dochodzeniu odszkodowań między innymi za szkody osobowe (doznana krzywda i cierpienie) dla pieszych, rowerzystów, kierowców, pasażerów, motocyklistów itp. Jak również za szkody na mieniu (szkoda majątkowa) np. za uszkodzone pojazdy w wyniku wypadku komunikacyjnego. Odszkodowań tych dochodzimy od towarzystw ubezpieczeniowych oraz innych podmiotów odpowiedzialnych za wyrządzenie szkód na osobach i mieniu. Cała kadra Kancelarii Prawnej Meritum składa się z prawników, aplikantów, radców prawnych i adwokatów, co zwiększa Państwa szansę na uzyskanie właściwego odszkodowania.

Uwaga! Brak opłat wstępnych!

Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych oraz nie obciążamy Klienta kosztami postępowania odszkodowawczego (z OC sprawcy). Nasze jedyne wynagrodzenie to prowizja, od kwoty uzyskanego odszkodowania. Wynagrodzenie w formie prowizji od uzyskanego odszkodowania jest gwarancją, że dołożymy wszelkich starań, aby nasz klient uzyskał jak najwyższe należne odszkodowanie. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn uzyskanie odszkodowania okaże się niemożliwe, Klient w stosunku do Nas nie ponosi żadnych kosztów.

Zapraszamy na Bezpłatną poradę prawną w zakresie odszkodowań (z OC) w siedzibie Naszej Kancelarii lub poprzez wysłanie formularza z naszej strony.

Odszkodowania, których dochodzimy obejmują wiele składników, najczęściej są nimi:

 • zadośćuczynienie;
 • koszty poniesione przez poszkodowanych w związku ze zdarzeniem;
 • utracone dochody w związku z doznanymi urazami;
 • różnego rodzaju renty;
 • koszty opieki osób trzecich;
 • odszkodowanie za utratę lub zniszczenie mienia- np. uszkodzone pojazdy;
 • zalania, pożary;
 • i wiele innych …

Kancelaria Prawna Meritum przyjmuje sprawy o odszkodowanie, które wydarzyły się:

 • do 3 lat wstecz ( od daty zdarzenia);
 • po 10.08.1997 r. gdzie szkoda na osobie jest wynikiem popełnienia przestępstwa przez sprawcę wypadku (prowadzono postępowanie karne przeciwko sprawcy zdarzenia).

Przychodząc do Nas Nic nie tracisz – Możesz jedynie zyskać!

Skontaktuj się z nami

Wypełnij i wyślij do nas  Załącz pliki do wiadomości (maksymalnie 3 pliki, każdy do 5Mb)  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu uzyskania pomocy prawnej, informacji o ofercie współpracy oraz w celach kontaktowych. Administratorem danych jest Agnieszka Mikołajczyk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Prawna Meritum Agnieszka Mikołajczyk, Al. Kościuszki 71, 90 – 436 Łódź. Zostałem poinformowany, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie. Zostałem pouczony o prawie dostępu do treści podanych przeze mnie danych, ich poprawiania i żądania ich usunięcia.

  Akceptuję regulamin

  biuro@meritumodszkodowania.pl

  Oddział w Łodzi:
  Tel. +42 636 40 00 | +48 512 437 566

  Oddział w Katowicach:
  Tel. +48 537 893 333

  biuro@meritumodszkodowania.pl

  Oddział w Łodzi:
  Tel. +42 636 40 00 | +48 512 437 566

  Oddział w Katowicach:
  Tel. +48 537 893 333

  Gdzie nas szukać w Łodzi?

  Adres kancelarii w Łodzi
  Al. Kościuszki 71 (parter)
  90-436 Łódź
  Kontakt
  Tel: +42 636 40 00 | +48 512 437 566
  biuro@meritumodszkodowania.pl

  Gdzie nas szukać w Katowicach?

  Adres kancelarii w Katowicach
  ul. Mickiewicza 29
  40-085 Katowice
  Kontakt
  Tel: +48 537 893 333
  biuro@meritumodszkodowania.pl

  Gdzie nas szukać w Łodzi?

  Adres kancelarii w Łodzi
  Al. Kościuszki 71 (parter)
  90-436 Łódź
  Kontakt
  Tel: +42 636 40 00
  +48 512 437 566
  biuro@meritumodszkodowania.pl

  Gdzie nas szukać w Katowicach?

  Adres kancelarii w Katowicach
  ul. Mickiewicza 29
  40-085 Katowice
  Kontakt
  Tel: +48 537 893 333
  biuro@meritumodszkodowania.pl

  2020 Kancelaria Prawna Meritum. All rights reserved.