Skip to content

Odszkodowania

za błędy medyczne,
to nasza specjalność

Skontaktuj się z nami

Odszkodowania

za błędy medyczne,
to nasza specjalność

Skontaktuj się z nami

Odszkodowania
komunikacyjne

Skup
odszkodowań

Odszkodowanie
za błąd medyczny

Odszkodowanie
po zmarłej osobie

Porady prawne

Odszkodowanie za wypadek
przy pracy

Odszkodowanie za naruszenie
dóbr osobistych

Odszkodowanie za błąd medyczny

doctor-79579_1280

Ból fizyczny, cierpienie, leczenie, rehabilitacja, utrata możliwości pracowania i zarabiania – z takim scenariuszem spotyka się wiele osób, które padły ofiarą „błędu medycznego”. Jednak przepisy prawa pozwalają na to, aby dochodzić z tego tytułu roszczeń.

Uzyskanie odszkodowania wiążę się zazwyczaj z trudnym, skomplikowanym i długim postępowaniem. Wymaga znajomości prawa, casusów, wyroków oraz doświadczenia w postępowaniach toczących się zarówno przed towarzystwami ubezpieczeniowymi, jak i sądami. Dlatego wielu pacjentów decyduje się na współpracę ze specjalistami takimi jak my. Prowadzona przez nas Kancelaria Prawna zapewnia kompleksowe wsparcie w zakresie odszkodowań medycznych wszystkim poszkodowanym w ten sposób pacjentom na terenie Katowic, Łodzi, Trójmiasta, Zakopanem, Krakowa, (całej Polski). Dzięki skutecznym mechanizmom działania możliwe jest dochodzenie należnych im świadczeń pieniężnych.

Pojęcie „błędu medycznego” do chwili obecnej nie ma swojej definicji ustawowej. Jedynie z orzecznictwa sądowego można wywnioskować, czym może być. Zgodnie z nim przyjmuje się, że „błędem w sztuce lekarskiej jest czynność (zaniechanie) lekarza w zakresie diagnozy i terapii, niezgodna z nauką medycyny w zakresie dla lekarza dostępnym”. Jednak, aby mieć pewność, że rzeczywiście zaistniał on w danym przypadku, trzeba to dokładnie zweryfikować oraz ustalić, kto będzie ponosił odpowiedzialność za zdarzenie – lekarz czy inny członek personelu medycznego, czy placówka medyczna.

Ponadto należy sprawdzić, czy działanie specjalisty w danej dziedzinie było zgodne z prawem lub powszechnie przyjętym stanem wiedzy medycznej oraz praktyką lekarską. Jeżeli jednak w wyniku jego postępowania doszło do uszkodzenia ciała pacjenta lub spowodowało u niego rozstrój zdrowia, to wówczas ma on prawo domagać się odszkodowania medycznego.

Wyróżnia się cztery podstawowe rodzaje błędów medycznych (lekarskich):

 • diagnostyczne – dotyczą one sytuacji, w której nie zlecono badań diagnostycznych lub źle zinterpretowane te, które zostały już wykonane,
 • terapeutyczne – dotyczą sytuacji, w której doszło do nieprawidłowego, niewystarczającego lub nadmiernie ingerującego w organizm leczenia,
 • wykonawcze – dotyczą sytuacji, w które pacjentowi zaaplikowano prawidłowe leczenie, ale zostało ono źle zrealizowane,
 • organizacyjne – obejmują złą organizację procesu leczenia przez placówkę medyczną.

Na skutek wystąpienia któregoś z tych rodzajów uchybień, pacjent może domagać się od szpitala lub personelu (lekarzy, położnych, pielęgniarek):

 • odszkodowania za błąd medyczny – które ma być rekompensatą za rzeczywiste straty i koszty, jakie poniósł on lub osoba bliską w przypadku śmierci w wyniku błędu medycznego. Obejmuje ono wydatki m.in. na leczenie, leki, rehabilitację, konsultacje lekarskie;
 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę – to jednorazowo przysługujące świadczenie, ustalane indywidualnie, a wysokość kwoty również zależy od okoliczności, w jakich wystąpił błąd medyczny. Przyznanie go ma rekompensować m.in. straty, krzywdę, ból;
 • świadczenia potrzebnego na koszty leczenia – wypłacane z góry na podstawie przedstawienia oraz udowodnienia potrzeby np. wykonania zabiegu, zakupu sprzętu;
 • renty na zwiększone potrzeby – czyli okresowo wypłacane świadczenie, które przeznaczone jest na określony koszt, jaki osoba poszkodowana regularnie ponosi na skutek błędu medycznego, np. leki, rehabilitacja, opieka osoby trzeciej;
 • renty z tytułu utraconej zdolności do pracy czy rozwoju lub awansu zawodowego.

Jeśli podejrzewasz, że w procesie Twojego leczenia mógł wystąpić błąd medyczny, to bardzo ważne jest, abyś zebrał wszelką dokumentację. Będą to m.in.

 • wszystkie wyniki wykonanych badań,
 • raporty dotyczące zastosowania procedur medycznych,
 • dokumentacja z pobytu w szpitalu.

Zgodnie z prawem, jakie przysługuje pacjentom na podstawie Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, każda placówka medyczna zobowiązana jest do udostępnienia na Twoje żądanie pełnej dokumentacji dotyczącej procesu leczenia.

Ponadto w postępowaniu o odszkodowanie liczą się wszystkie rachunki, faktury lub inne dokumenty poświadczające, że wydatki te powstały na skutek popełnionego błędu medycznego. Mogą to być np. rachunki za dodatkowe wizyty lekarskie, lekarstwa, rehabilitację.

Pomożemy Ci w analizie prawnej twojej sprawy pod katem dochodzenia roszczeń z tytułu błędu medycznego. 

Odszkodowania medyczne Katowice

Pozostawienie w ranie ciała obcego, źle przeprowadzony wywiad lekarski, terapia niewłaściwymi lekami to przykłady błędów medycznych. Spotkała Cię któraś z tych lub podobnych sytuacji? Potrzebujesz prawnego wsparcia na terenie Katowic, Łodzi, Trójmiasta, Zakopanem, Krakowa, tj. na terenie całej Polski. , aby uzyskać należne za to odszkodowanie?

Kancelaria Prawna Meritum służy Ci pomocą zarówno w czasie postępowania przedsądowego, w toku postępowań dyscyplinarnych jak i przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych . Na profesjonalną reprezentację możesz liczyć również w procesie sądowym podczas sprawy cywilnej i karnej.

Przeanalizujemy Twoją sytuację, abyś miał pewność, że warto dochodzić odszkodowania za błąd medyczny. Naprawienie szkody, która Cię spotkała, będzie wymagało udowodnienia, że ponosisz w jej wyniku różnego rodzaju koszty związane z leczeniem czy rehabilitacją. Być może będziesz mógł starać się o przyznanie renty, jeśli utraciłeś całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej bądź, gdy zwiększyły się Twoje potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość.

Przyda się tu nasza wiedza prawnicza, znajomość oraz doświadczenie, jakie nabyliśmy w prowadzeniu wielu spraw o odszkodowania medyczne m.in. w Katowicach.

Odszkodowania medyczne Łódź

Jesteś poszkodowanym w wyniku błędu medycznego, ale nie wiesz, w jaki sposób możesz powalczyć o odszkodowanie z tego tytułu? Boisz się, że przegrasz z firmą ubezpieczeniową, lekarzem, szpitalem w kwestii tego roszczenia? Nie znasz swoich praw? Możemy Ci w tym pomóc!

Nasza kancelaria prawna podejmuje się nawet najbardziej skomplikowanych spraw na terenie Łodzi, Katowic, Trójmiasta, Krakowa, Zakopanem tj. na terenie całej Polski. Prawnik, który będzie Cię reprezentował, rzetelnie zweryfikuje Twój przypadek medyczny pod kątem prawnym i poinformuje Ciebie jakie należy zgromadzić dokumenty. W Twoim imieniu powalczymy o rekompensatę za to, co Cię spotkało.

Kontaktując się z kancelarią Prawną Meritum, jeśli będziesz miał taką potrzebę dowiesz się więcej na temat spraw dotyczących odszkodowań medycznych oraz związanych z nimi formalnościami. Prawnicy specjalizujący się w dochodzeniu błędów medycznych przedstawią Ci przebieg tego rodzaju postępowań oraz wszystkie możliwe strategie działania.( usługa odpłatna)

Pomożemy Ci uzyskać rekompensatę za błąd lekarski bezpośrednio od odpowiedzialnego.

W sztuce lekarskiej zdarzają się uchybienia. Takimi przypadkami zajmujemy się już od ponad 15 lat i działamy zawsze w interesie Klienta. Udało nam się uzyskać odszkodowania w różnej wysokości.   

Resztę zostaw już nam! Odszkodowania medyczne w Katowicach, Łodzi, Trójmieście, Zakopanem, Krakowie tj. całej Polsce  to jedna z naszych specjalizacji!  Wykonamy analizę prawną Twojej sprawy ( usługa odpłatna), po analizie zaproponujemy warunki współpracy. 

Skontaktuj się z nami

Wypełnij i wyślij do nas  Załącz pliki do wiadomości (maksymalnie 3 pliki, każdy do 5Mb)  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu uzyskania pomocy prawnej, informacji o ofercie współpracy oraz w celach kontaktowych. Administratorem danych jest Agnieszka Mikołajczyk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Prawna Meritum Agnieszka Mikołajczyk, Al. Kościuszki 71, 90 – 436 Łódź. Zostałem poinformowany, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie. Zostałem pouczony o prawie dostępu do treści podanych przeze mnie danych, ich poprawiania i żądania ich usunięcia.

  Akceptuję regulamin

  biuro@meritumodszkodowania.pl

  Oddział w Łodzi:
  Tel. +42 636 40 00 | +48 512 437 566

  Oddział w Katowicach:
  Tel. +48 537 893 333

  biuro@meritumodszkodowania.pl

  Oddział w Łodzi:
  Tel. +42 636 40 00 | +48 512 437 566

  Oddział w Katowicach:
  Tel. +48 537 893 333

  Gdzie nas szukać w Łodzi?

  Adres kancelarii w Łodzi
  Al. Kościuszki 71 (parter)
  90-436 Łódź
  Kontakt
  Tel: +42 636 40 00 | +48 512 437 566
  biuro@meritumodszkodowania.pl

  Gdzie nas szukać w Katowicach?

  Adres kancelarii w Katowicach
  ul. Mickiewicza 29
  40-085 Katowice
  Kontakt
  Tel: +48 537 893 333
  biuro@meritumodszkodowania.pl

  Gdzie nas szukać w Łodzi?

  Adres kancelarii w Łodzi
  Al. Kościuszki 71 (parter)
  90-436 Łódź
  Kontakt
  Tel: +42 636 40 00
  +48 512 437 566
  biuro@meritumodszkodowania.pl

  Gdzie nas szukać w Katowicach?

  Adres kancelarii w Katowicach
  ul. Mickiewicza 29
  40-085 Katowice
  Kontakt
  Tel: +48 537 893 333
  biuro@meritumodszkodowania.pl

  2020 Kancelaria Prawna Meritum. All rights reserved.