Odszkodowanie za wypadek – jak je uzyskać?

Odszkodowanie za wypadek

Nie wiesz, jak uzyskać odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym w wysokości adekwatnej do poniesionej szkody? Musisz być przygotowany na to, że firma ubezpieczeniowa zrobi wiele, aby uniknąć wypłacenia Ci świadczenia w należnej kwocie. W takim przypadku możesz skorzystać z pomocy profesjonalnego radcy prawnego lub adwokata. Sprawdź, jak w praktyce wygląda procedura ubiegania się o zadośćuczynienie i odszkodwanie wypadkowe.

Kiedy możesz ubiegać się o odszkodowanie?

Rekompensata za niezawiniony udział w zdarzeniu drogowym należy się wszystkim osobom, które w jego wyniku poniosły uszczerbek na zdrowiu. Natomiast krzyda, ból i stres związany z wypadkiem drogowym są rekompensowane poprzez zadoścyczynienie. Będąc poszkodowanym, masz prawo do ubiegania się o zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, a także zakupu odpowiednich farmaceutyków, opatrunków oraz sprzętu ortopedycznego. Ze środków pochodzących z odszkodowania za wypadek komunikacyjny możesz także pokryć wydatki na określone zabiegi medyczne, jak również opiekę osób trzecich na czas rekonwalescencji.

Wypłacona przez ubezpieczyciela rekompensata często dotyczy także dochodu utraconego na skutek tymczasowej lub trwałej niezdolności do pracy. Jeśli w wyniku zdarzenia drogowego nie jesteś w stanie wykonywać swoich dotychczasowych obowiązków służbowych, możesz starać się o odszkodowanie wypadkowe.

Środki finansowe wypłacone z ubezpieczenia komunikacyjnego OC sprawcy kolizji możesz przeznaczyć np.:

  • na naprawę samochodu;

  • wymianę uszkodzonych części;

  • zakup nowego pojazdu.

Jako osobie poszkodowanej, przysługuje Ci także zwrot kosztów przedmiotów zniszczonych na skutek wypadku komunikacyjnego np. telefonu komórkowego, laptopa albo okularów.

Uzyskiwanie odszkodowania za wypadek w praktyce

Jeśli ucierpiałeś w wyniku incydentu drogowego, w pierwszej kolejności musisz ustalić dane sprawcy. Najlepiej w tym celu wezwać policję, która zajmie się ustaleniem okoliczności zdarzenia oraz spisaniem oświadczeń uczestników wypadku. Trzeba obowiązkowo wykonać zalecone badania, a w trakcie leczenia i rehabilitacji na bieżąco zbierać wszystkie rachunki dokumentujące wysokość poniesionych z tego tytułu kosztów. Jeśli ubiegasz się o odszkodowanie za naprawę pojazdu po wypadku komunikacyjnym, przedstaw ubezpieczycielowi sprawcy wystawioną przez mechanika fakturę. Załatwianiem wszelkich formalności związanych ze staraniem się o rekompensatę nie musisz zajmować się samodzielnie. W Twoim imieniu może występować doświadczony adwokat specjalizujący się w prowadzeniu tego typu spraw.

Pomoc radcy prawnego, adwokata – czy jest niezbędna?

Miej świadomość, że towarzystwa ubezpieczeń często celowo zaniżają wysokość świadczenia należnego poszkodowanemu albo odmawiają jego wypłaty. Wykwalifikowany prawnik z kancelarii Meritum może wziąć na siebie odpowiedzialność za przeprowadzenie polubownych negocjacji z ubezpieczycielem. W razie potrzeby będzie też reprezentował interesy klienta w toczącym się postępowaniu sądowym o odszkodowanie za wypadek komunikacyjny.

Pełne odszkodowanie w zasięgu ręki

Uzyskanie rekompensaty za szkody osobiste i materialne powstałe na skutek zdarzenia drogowego w pełnej wysokości jest możliwe. Często jednak jest to trudne do osiągnięcia samodzielnie. Kancelaria Meritum oferuje kompleksowe wsparcie poszkodowanym, którzy ubiegają się o należne świadczenie. Dowiedz się, w czym mogą Ci pomóc doświadczeni radcowie prawni, adwokaci.