Skip to content

Profesjonalne

porady prawne

Skontaktuj się z nami

Profesjonalne

porady prawne

Skontaktuj się z nami

Odszkodowania
komunikacyjne

Skup
odszkodowań

Odszkodowanie
za błąd medyczny

Odszkodowanie
po zmarłej osobie

Porady prawne

Odszkodowanie za wypadek
przy pracy

Odszkodowanie za naruszenie
dóbr osobistych

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania – odszkodowanie po wypadku

Osoby poszkodowane w zdarzeniach drogowych, a także w wypadkach przy pracy i w rolnictwie z reguły potrzebują profesjonalnej pomocy prawnej w uzyskaniu należnego im odszkodowania. Nasza kancelaria prawna oferuje kompleksowe wsparcie klientom, którzy doznali urazów fizycznych i psychicznych na skutek wspomnianych incydentów. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy dysponują długoletnim doświadczeniem w prowadzeniu spraw odszkodowawczych. Dzięki temu rosną szanse Klientów na uzyskanie najwyższych możliwych świadczeń.

Pomoc poszkodowanym w uzyskaniu odszkodowania

Samodzielne dochodzenie należnych środków od ubezpieczyciela sprawcy wypadku zwykle okazuje się bezskuteczne. Nasza Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną ofiarom zdarzeń komunikacyjnych oraz innych tragicznych w skutkach incydentów, do których dochodzi nierzadko w miejscu pracy lub w gospodarstwie rolnym, a także na chodnikach. Zdajemy sobie sprawę, że naszym klientom zależy na możliwie jak najszybszym uzyskaniu odszkodowania w żądanej wysokości. Dlatego też po zapoznaniu się ze wszystkimi okolicznościami towarzyszącymi sprawie, bezzwłocznie podejmujemy działania zabezpieczające interesy naszych Klientów na drodze polubownej, a następnie sądowej. Na naszą profesjonalną pomoc mogą liczyć nie tylko ofiary określonych zdarzeń, ale także rodziny tych, którzy ponieśli śmierć na skutek wypadku. Reprezentujemy też interesy poszkodowanych w walce o uzyskanie wyższego świadczenia w sytuacji, gdy zostało im wypłacone zaniżone odszkodowanie.

Odszkodowanie po wypadku

Do każdej przedstawionej nam sprawy podchodzimy indywidualnie. Zawsze szukamy najlepszych rozwiązań problemów naszych Klientów. Zależy nam na tym, aby przekazane im po wypadku zadośćuczynienie był adekwatne do doznanej krzywdy. Oferujemy pomoc w uzyskaniu świadczenia, którego kwota pokryje poniesione koszty związane z leczeniem, rehabilitacją, a także zakupem leków. W imieniu naszych Klientów podejmujemy także starania o odszkodowanie za dochód utracony w związku z częściową lub całkowitą niezdolnością do pracy. Jeśli jest to zasadne, występujemy również o wypłatę renty lub kosztów potrzebnych do przekwalifikowania się.

Poszkodowani w wypadkach mogą również skorzystać z pomocy naszej kancelarii w walce o przyznanie renty wyrównawczej, z której środki przeznacza się zwykle na pokrycie kosztów leczenia oraz opieki medycznej. Tytułem rekompensaty za doznaną krzywdę fizyczną i psychiczną można starać się także o uzyskanie zadośćuczynienia w odpowiedniej wysokości. Jeśli ubezpieczyciel sprawcy pomimo korzystnego dla pokrzywdzonego wyroku wydanego w tej sprawie uchyla się od realizacji orzeczonego przez sąd zobowiązania, nasza Kancelaria w imieniu Klientów podejmie odpowiednie kroki prawne, również w postępowaniu egzekucyjnym, dążąc do rzeczywistego zaspokojenia wszelkich roszczeń.

Odszkodowania kancelaria

Z profesjonalnej pomocy w uzyskiwaniu odszkodowania mogą skorzystać osoby, które nie spowodowały danego zdarzenia. O pieniądze można ubiegać się w ciągu trzech lat od nastąpienia incydentu, jeśli wobec sprawcy nie zapadł wyrok skazujący w toczącym się postępowaniu sądowym (w przypadku wyroku skazującego czas starania się o zadośćuczynienie wydłuża się do 20 lat). By móc wystąpić o wypłatę należnych świadczeń nie jest konieczne zakończenie leczenia. Jeśli poszkodowany jest nieletni, odszkodowanie zostaje przekazane jego rodzicom lub opiekunom prawnym. Jeżeli sprawca nie posiadał ważnej polisy odpowiedzialności cywilnej (OC), świadczenie wypłacane jest ze środków Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Nasza Kancelaria specjalizuje się również w uzyskiwaniu rekompensaty finansowej za wypadek przy pracy. Pomagamy w kompletowaniu stosownej dokumentacji dowodowej oraz w ustalaniu świadków i okoliczności zdarzenia. Wspieramy pracowników poszkodowanych wskutek wypadków przy pracy. Oferujemy pomoc również na etapie ustalania okoliczności wypadku i podpisywania protokołu powypadkowego. Z naszego wieloletniego doświadczenia w tego typu sprawach wynika, że protokół powypadkowy może uniemożliwić albo ułatwić poszkodowanemu pracownikowi dochodzenie roszczeń uzupełniających. Warto zwrócić się do naszej Kancelarii o ocenę prawną tego dokumentu pod kątem możliwości dochodzenia uzupełniających roszczeń odszkodowawczych. Oferujemy kompleksowe wsparcie prawne także rolnikom, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu w trakcie wykonywanych zajęć gospodarskich. Pomagamy też bliskim osób, które poniosły śmierć w wyniku wypadku w gospodarstwie rolnym. Dążymy do tego, aby przyznane świadczenie było możliwie jak najwyższe.

Prawnicy z Kancelarii nie pobierają żadnych opłat wstępnych. Nasza prowizja wypłacana jest dopiero po pomyślnym zakończeniu sprawy i skutecznym wyegzekwowaniu świadczeń dla Klientów.

Skontaktuj się z nami

Wypełnij i wyślij do nas  Załącz pliki do wiadomości (maksymalnie 3 pliki, każdy do 5Mb)  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu uzyskania pomocy prawnej, informacji o ofercie współpracy oraz w celach kontaktowych. Administratorem danych jest Agnieszka Mikołajczyk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Prawna Meritum Agnieszka Mikołajczyk, Al. Kościuszki 71, 90 – 436 Łódź. Zostałem poinformowany, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie. Zostałem pouczony o prawie dostępu do treści podanych przeze mnie danych, ich poprawiania i żądania ich usunięcia.

  Akceptuję regulamin

  biuro@meritumodszkodowania.pl

  Oddział w Łodzi:
  Tel. +42 636 40 00 | +48 512 437 566

  Oddział w Katowicach:
  Tel. +48 537 893 333

  biuro@meritumodszkodowania.pl

  Oddział w Łodzi:
  Tel. +42 636 40 00 | +48 512 437 566

  Oddział w Katowicach:
  Tel. +48 537 893 333

  Gdzie nas szukać w Łodzi?

  Adres kancelarii w Łodzi
  Al. Kościuszki 71 (parter)
  90-436 Łódź
  Kontakt
  Tel: +42 636 40 00 | +48 512 437 566
  biuro@meritumodszkodowania.pl

  Gdzie nas szukać w Katowicach?

  Adres kancelarii w Katowicach
  ul. Mickiewicza 29
  40-085 Katowice
  Kontakt
  Tel: +48 537 893 333
  biuro@meritumodszkodowania.pl

  Gdzie nas szukać w Łodzi?

  Adres kancelarii w Łodzi
  Al. Kościuszki 71 (parter)
  90-436 Łódź
  Kontakt
  Tel: +42 636 40 00
  +48 512 437 566
  biuro@meritumodszkodowania.pl

  Gdzie nas szukać w Katowicach?

  Adres kancelarii w Katowicach
  ul. Mickiewicza 29
  40-085 Katowice
  Kontakt
  Tel: +48 537 893 333
  biuro@meritumodszkodowania.pl

  2020 Kancelaria Prawna Meritum. All rights reserved.